Historia

Pierwsze wzmianki o dworze w Piekarach Śląskich pochodzą z XII wieku. W 1314 roku miało tu miejsce ważne wydarzenie, kiedy to z inicjatywy Ziemowita - Księcia Bytomia do miejscowego dworku na narady zjechała większość książąt śląskich. Książęta śląscy po zakończeniu piekarskiej narady, podpisali wtedy historyczne porozumienie, w myśl którego zobowiązali się żyć w zgodzie i przyjaźni z wszystkimi władcami Śląska.

Folwark wokół dworu w I połowie XV wieku założył i rozbudował Kazimierz Kamiński. W folwarku pracowały trzy kategorie pracowników: najemni, osoby zatrudnione dorywczo i pańszczyźniani chłopi. Do piekarskiego folwarku należała wtenczas cegielnia, wapiennik i browar.

W 1628 roku do Bytomia przybył hrabia Dohna na czele licznego oddziału dragonów, którego Cesarz obdarzył misją przeprowadzenia na ziemi bytomskiej i tarnogórskiej kontrreformacji oczyszczenia terenu z protestantów. Ówczesnego właściciela dworu i folwarku, protestanta Joachima Kleinhamera - zmuszono do sprzedania majątku dworskiego hrabiemu Łazarzowi Henckel von Donnersmarck, za kwotę 1000 talarów.

Donnersmarck w istniejącym folwarku rozbudował browar i zbudował gorzelnie, na terenie Piekar prowadził też karczmy. Jak podają zapiski w jednym roku w karczmach Donnersmarcka sprzedano 200 kwart wódki i 1500 wiader piwa pochodzących z tutejszych gorzelni i browaru.

27 lipca 1697 roku przybył do Piekar August II, gdzie uczestniczył we mszy i przyjął wiarę katolicką, gdyż warunkiem otrzymania we władanie Polski i Korony było przejście na katolicyzm. Po mszy udał się na probostwo, zwiedzał Piekary, zwiedził także kuźnie należącą do hrabiego Donnersmarcka, zaglądał do chłopskich chat, rozmawiał z rzemieślnikami. Wreszcie udał się do piekarskiego dworu, gdzie stoły nakryte już były do obiadu. Z zapisków ówczesnych wiemy, że do uczty tej podano: ćwierci sarniny, cieląt i wołów, drób w rożnych postaciach, pieczone gołębie, ozory, ogony bobrowe i wiele innych specjałów.

Następnym znamienitym gościem piekarskiego dworu był August III, syn Augusta Mocnego, który 8 stycznia 1734 roku przybył do Piekar. W Piekarach powitali go dziedzic Donnersmarck i sołtys Poloczek, po wysłuchaniu mszy Król August udał się do piekarskiego dworu, by zwiedzić wystawę malarstwa jaką urządził hrabia Donnersmarck. Po zwiedzeniu zaproszono króla na pożegnalną kolację.

Aż do 12 listopada 1938 roku piekarski dwór był dziedziczony przez kolejnych potomków rodziny Donnersmarcków, następnie został odkupiony przez Przedsiębiorstwo Osadnicze "Ślązak" spółka z odpowiedzialnością w Katowicach. Podczas II wojny światowej w 1942 roku dwór został przejęty przez Wydział Finansowy Rzeszy Niemieckiej, a po wyzwoleniu ziem spod okupacji, 24 sierpnia 1945 roku na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wojewódzki Urząd Ziemski w Katowicach dwór przeszedł w ręce Skarbu Państwa Polskiego. W latach 90-tych dwór został sprzedany prywatnym właścicielom.

Używamy cookies
Nasz serwis korzysta z plików cookies, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie, przejdź do odpowiedniej zakładki w naszym serwisie.
Więcej